ΣΥΓΚΛΗΣΗ 28ΗΣ Γ.Α.Σ. 4 & 5/11/2020

Αρ.Πρωτ.:  19111/Φ9

Αθήνα:  29-7-2020

Προς: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι,

Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 16/7/2020 αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού μας, η σύγκληση Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (Γ.Α.Σ.) στην Αθήνα με εξουσιοδότηση στην Ελεγκτική Επιτροπή να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο, συνεκτιμώντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, λόγω του κορονοϊού.

Η εκτελεστική επιτροπή στη Συνεδρίαση 1623/28-7-20 αποφάσισε τη σύγκληση της 28ης Γ.Α.Σ. ως εξής:

  1. Τετάρτη και Πέμπτη 4 & 5 Νοεμβρίου 2020
  2. Τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γ.Α.Σ. έχουν ως εξής:
  3. Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός 2020
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Διοικητικός Απολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης
  6. Εκλογή Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου της περιόδου 11ος του 2018 έως 12ος του 2019
  7. Τροποποιήσεις καταστατικού
  8. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
  9. Ενημέρωση – τρέχοντα Ασφαλιστικά Θέματα, Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020 κλπ

Στο θέμα καταστατικού θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν οι αναγκαίες και απαραίτητες τροποποιήσεις του Καταστατικού του Συλλόγου μας, που θα έχουν συζητηθεί και επεξεργασθεί από Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δ.Σ. και στην οποία θα μεταφερθούν και θα επεξεργασθούν, οι όποιες προτάσεις των Περιφερειακών Τμημάτων ή μεμονωμένων συναδέλφων μας αποσταλούν έως 11/9/2020.

Συνάδελφοι,

Σας παρακαλούμε να προσδιορίσετε της Γενικές Συνελεύσεις του Περιφερειακού Τμήματός σας, σε συνεννόηση με το Προεδρείου του Συλλόγου μας, έγκαιρα (αν είναι δυνατόν έως 14/8/2020)  ώστε, να δημοσιευθούν οι ημερομηνίες και ο τόπος στην υπό έκδοση εφημερίδα του Συλλόγου αλλά και να προγραμματισθεί η Εκτελεστική Επιτροπή, τις δικές της υποχρεώσεις και την παρουσία της.

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των Περιφερειακών Συνελεύσεων αλλά και της Γ.Α.Σ. , τελούν υπό την αίρεση, των οδηγιών και αποφάσεων του ΕΟΔΥ και των επιδημιολογικών συνθηκών που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο στη χώρα μας.

Απόλυτη προτεραιότητα έχει η υγεία όλων μας και η απόλυτη εφαρμογή των μέτρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Γι’ αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, επιφυλάσσεται να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει ανάλογα τους χρόνους και τις ημερομηνίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με τα Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς