ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ με ΑΝΑΣΤΟΛΗ και ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Όσοι συνάδελφοι-σες (της εθελουσίας εξόδου) είχαν Συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή, που η έναρξη – συμπλήρωση των προϋποθέσεων (συμπλήρωση του αναγκαίου έτους ηλικίας) έγινε μετά τις 13/5/2016, δικαιούνται και μπορούν να ζητήσουν την επανένταξη και τον επανυπολογισμό της Σύνταξης τους με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του Ν. 4387/16. (Ν. Κατρούγκαλου).

Αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση στον eΕΦΚΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) Αγ. Κωνσταντίνου 16,    Τ.Κ 104 31, ή στο e-mail:  tm.apontapote@efka.gov.gr  , στο οποίο θα αναγράφουν:

  • Όλα τα ατομικά τους στοιχεία, καθώς και τον αριθμό της απόφασης Συνταξιοδότησης.
  • Το αίτημά που θα αναφέρει :

                                             Παρακαλώ να επανυπολογισθεί η Σύνταξή μου, σύμφωνα με το Ν. 4387/16, καθώς συμπλήρωσα το δικαίωμα καταβολής της Σύνταξης μου στις   __   / __  /2020.

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Παράλληλα για την απονομή της επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ (π. ΤΑΠ – ΟΤΕ) πρέπει να γίνει υπενθύμιση στο Επικουρικό Ταμείο με το μηνιαίο έντυπο σύνταξης (αν μπορεί να εκδοθεί) ή με μια υπεύθυνη δήλωση, ότι κατεβλήθη από                                      __  /  __ /2020  η κύρια Σύνταξη, ώστε να ξεκινήσει η καταβολή και της επικουρικής.

ΕΤΕΑΕΠ:  Φιλελλήνων 13-15,  Τ.Κ 105 75 ή

e-mail:    t.epoliton@eteaep.gov.gr