ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ:   18974 / Φ7

          Αθήνα        25 / 5 / 2020

Αξιότιμε Συνάδελφε

Κύριε Λουκόπουλε

τ. Πρόεδρε του Δ.Σ του Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ

Λίγες  μέρες μετά την επίσημη επανέναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου και σχετικά με την τελευταία επιστολή που μας στείλατε εν μέσω πανδημίας Κορωνοιού και αφορά στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου για τα όσα γράφετε, καταγγέλλετε  ή υπονοείτε θέλουμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής:

  1. Στη συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου της 25/2/2020 εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν όλες οι δαπάνες που είχαν προκύψει μέχρι τότε από την έναρξη λειτουργίας του νέου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις διευκρινήσεις και με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά.
  2. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός του 2020 και που στην τελική του έγκριση και μετά από αναλυτικό και διεξοδικό διάλογο ενσωματώθηκαν επισημάνσεις και προτάσεις μελών του Δ.Σ μεταξύ των άλλων και δικές σας. Το τελικό εγκεκριμένο σχέδιο με το οποίο και λειτουργούμε, θα υποβαλλόταν, όπως αποφασίστηκε σε αυτή τη συνεδρίαση και γίνεται κάθε χρόνο, για την τελική του επικύρωση στην ετήσια Γ.Α.Σ, και η οποία είχε προσδιορισθεί για το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου, σύμφωνα πάντα με τις καταστατικές μας διατάξεις. Τα γεγονότα που προέκυψαν με την πανδημία του Κορωνοϊού σε συνδυασμό με τις Κυβερνητικές αποφάσεις, μας οδήγησαν σε Δ.Σ δια περιφοράς για να αναβάλουμε όλες τις συλλογικές συνδικαλιστικές διαδικασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τις οποίες είχαμε όλες προσδιορίσει χρονικά και ημερολογιακά, μέχρι τα μέσα Μαΐου του 2020. Εξυπακούεται, ότι μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν θα προχωρήσουμε σ’ όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες.
  3. Στο φάκελο που παραδόθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της 25/2/2020 σε κάθε μέλος του Δ.Σ υπήρχε μεταξύ των άλλων και ο Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019 της προηγούμενης Διοίκησης, υπογεγραμμένος  με όλα τα ποσά στους κωδικούς δαπανών και φυσικά είναι εγγεγραμμένα στην ολοκλήρωση του Απολογισμού και τα ποσά που παραλαμβάνει η νέα εκλεγμένη Διοίκηση σε μετρητά και καταθέσεις στις 31/12/2019. Είπαμε τότε και επαναλαμβάνουμε ότι αυτός είναι ο τελικός Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019 αλλά δεν είναι ακόμη ο επίσημος προς ψήφιση στο Δ.Σ γιατί χρειάζεται να συνοδεύεται και από την έκθεση του ελεγκτικού οργάνου, που δεν υπήρχε στο ανωτέρω χρονικό διάστημα. Και μιας και δεν υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα Ελεγκτική Επιτροπή γι’ αυτό στο ίδιο Συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα η διαδικασία που θα προτεινόταν στη Γ.Α.Σ και που παραμένει σε ισχύ για την πρώτη Γ.Α.Σ που θα συγκληθεί, ώστε ομαλά και καταστατικά να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα από την προηγούμενη περίοδο.
  4. Όσον αφορά για το πρωτόκολλο Παράδοσης- Παραλαβής αφού μπαίνει με κριτικό τρόπο και με έλλειμμα ενημέρωσής σας στην επιστολή, στο επόμενο Δ. Συμβούλιο θα συμπεριλάβουμε ως ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τόσο το ανολοκλήρωτο πρωτόκολλο Παράδοσης- Παραλαβής της Διοίκησης της οποίας εσείς ήσασταν Πρόεδρος προς την προηγούμενη Διοίκηση που σας διαδέχθηκε βάσει της δικαστικής απόφασης, όσο και το πρωτόκολλο της παραπάνω Διοίκησης προς την παρούσα Διοίκηση και στο Δ. Συμβούλιο θα γίνει πλήρης ενημέρωση.
  5. Όλες οι δαπάνες που έγιναν μετά το τελευταίο Δ.Σ είτε ήταν επαναλαμβανόμενες ανελαστικές (π.χ. μισθοί υπαλλήλων, μηνιαίες επιχορηγήσεις των Περιφ. Τμημάτων κλπ) είτε προεγκεκρινόμενες όπως π.χ. οι δαπάνες για το ιατρείο, είτε άλλες που προέκυψαν ή θα προκύψουν από την καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου θα κατατεθούν και σε μηνιαία ανάλυση για έγκριση στην πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή και εν συνεχεία για επικύρωση στο επίσης πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις επιτραπούν οι Συλλογικές Διαδικασίες και συνεδριάσεις των Συλλογικών μας Οργάνων.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, η σημερινή Διοίκηση με απόλυτο σεβασμό στη διαφάνεια και στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου μας, ενεργεί και πράττει σύμφωνα με το καταστατικό, τους νόμους και τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, με απόλυτη διαφάνεια και εντιμότητα και με πληρωμές πάντα μέσω τραπέζης. Καμία πληρωμή και καμία συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται από την Ταμία αν δεν γίνει η πρώτη έγκριση από τον Γ. Γραμματέα και εν συνεχεία, τη στιγμή που πραγματοποιείται η οικονομική πράξη, δεν της δοθούν από τον Πρόεδρο οι διαφορετικοί σε κάθε συναλλαγή κωδικοί έγκρισης και επιβεβαίωσης που στον ίδιο χρόνο ο Πρόεδρος λαμβάνει μέσω SMS από την υπηρεσία Ασφαλείας & ελέγχου της Εθνικής Τραπέζης.

Για όλα τα υπόλοιπα οι απαντήσεις θα δοθούν στα καθορισμένα και εκλεγμένα καταστατικά όργανα του Συλλόγου, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και όχι μέσω των social media. Έως τότε μπορείτε να είστε ήσυχος για όλα τα θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του Συλλόγου μας, τα οποία διεκπεραιώνονται με απόλυτο σεβασμό σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους της Πολιτείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο