Νέα Προγράμματα Σταθερής & COSMOTE TV Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ

Aθήνα 29/04/2024 — Αρ. Πρωτ.:23204/Φ9

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΤΕ για τα ΜΕΛΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας

Ο Σύλλογος μας ζήτησε και επέτυχε ένα ειδικό εκπτωτικό πακέτο υπηρεσιών του ΟΤΕ, για τους Συνταξιούχους ΟΤΕ μέλη του Συλλόγου μας, (συμπεριλαμβάνονται και οι χήρες/ροι καθώς και οι Συνάδελφοι της εθελουσίας εξόδου, εφόσον είναι μέλη του Συλλόγου μας).

Οι ειδικές αυτές τιμές (όπως απεικονίζονται και τον παρακάτω πίνακα), ισχύουν για τα κινητά, τα σταθερά και για την ΟΤΕ TV.

  • Για τα κινητά ισχύει, έκπτωση 30% των πάγιων τελών επί του εκάστοτε πακέτου.
  • Για την σταθερή και την ΟΤΕ TV, ισχύουν οι μειωμένες τιμές, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα.

Οι Συνάδελφοι που έχουν ήδη ένα πρόγραμμα και επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο μειωμένο πρόγραμμα, πρέπει να επικοινωνήσουν με το 1249 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00), στο e-mail: oteproducts@ote.gr ή με fax στο 2103405551.

Όποιοι Συνάδελφοι – χήρες/οι – εθελούσιοι, επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για πρώτη φορά, πρέπει να προμηθευθούν μια βεβαίωση μέλους από το Σύλλογό μας (ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου), για να τους χορηγηθεί η έκπτωση.

Συνάδελφοι

Ο Σύλλογός μας συνεχίζει τις προσπάθειες και τις συζητήσεις για την αναζήτηση και άλλων ανάλογων τέτοιων παροχών – προσφορών προς τα μέλη μας. Όταν ολοκληρωθούν (με θετικό και ουσιαστικό τρόπο) αυτές οι συζητήσεις, θα ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016 σε Τηλεφωνική Γραμμή (ευρυζωνική ή PSTN) με 1 κανάλι φωνής. Για Τηλεφωνική Γραμμή με δυο κανάλια φωνής (ευρυζωνική ή ISDN BRA), η μηνιαία χρέωση επαυξάνεται  κατά € 6,50