ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (όλα τα ταμεία)

ΠΟΣΟ: 450€ για 1 ακουστικό βαρηκοΐας, 900€ για 2 ακουστικά βαρηκοΐας (μόνο για βαρηκοΐα 80dB και άνω αμφοτερόπλευρα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Κάθε 4 χρόνια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  Γνωμάτευση από ΙΚΑ ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη ΩΡΛ ιατρό συμβεβλημένο με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (η γνωμάτευση ισχύει για 1 μήνα).

Το ποσό της επιδότησης είναι 450€ για ένα ακουστικό βαρηκοΐας κάθε 4 χρόνια ή 900€ για δυο ακουστικά βαρηκοΐας κάθε 4 χρόνια αν η βαρηκοΐα είναι από 80dB και πάνω και στα δυο αυτιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ