ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 22944/φ9   —  Αθήνα:  15-02-2024  

  

Προς : 1. Μέλη Δ.Σ.  

             2  .Περιφερειακά Τμήματα

 

Θέμα :   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Η Ασφαλιστική ενημερότητα των προστατευομένων μελών (Συζύγων και Τέκνων) που λήγει στις 29-02-2024 ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ για όλα τα μέλη μας χωρίς καμία ενέργεια των ενδιαφερομένων.