ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αρ.Πρωτ.: 22624/Φ7  —  Αθήνα: 1-12-2023

Θέμα: Διαδοχική & Παράλληλη Ασφάλιση

Συνάδελφοι.

Όπως σας είναι γνωστό ο Σύλλογός μας έχει αποφασίσει να ασκήσει ομαδικές αγωγές, για την Διαδοχική και Παράλληλη Ασφάλιση των μελών μας που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13/5/2016.

Για τον σκοπό αυτό και μετά από συνεννόηση με την εταιρία “Συμβουλευτική Κουτρουμάνης & Συνεργάτες”, που επιλέξαμε για τις αγωγές, απαιτείται από τα μέλη μας που έχουν Παράλληλη ή Διαδοχική Ασφάλιση, να αποστείλουν άμεσα τα κατωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την Καρτέλα Εντολέα, στο Σύλλογό μας:

  1. Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο — ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
  2. Ημερομηνία Γεννήσεως
  3. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Απόφασης τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ
  4. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα Κύριων Συντάξεων, για το έτος 2016, αλλά και για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (ενδεικτικά δυο μηνών για κάθε έτος)
  5. Φορέας — Χρόνος — Περίοδος Διαδοχικής (πρόσθετης) Ασφάλισης(αναλυτικά)
  6. Φορέας — Χρόνος — Περίοδος Παράλληλης Ασφάλισης(αναλυτικά)
  7. Στην περίπτωση που ο πρώην Ασφαλιστικός Φορέας είναι ο ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ), απαραίτητες είναι και οι Ασφαλιστικές κατηγορίες για κάθε περίοδο.

Συνημμένα: Η ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΤΟΛΕΑ που θα πρέπει να συμπληρώσετε.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων

Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

Συμβουλευτική ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΤΟΛΕΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

 

ΦΟΡΕΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΠΕΡΙΟΔΟ

 

Συμβουλευτική ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙΤΑΧΙς

ΑΜΚΑ

ΑΦΜ

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016, 2019,

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΤOΣ)

 
Σχετικά ερωτήματα  που έχουν  προκληθεί  για τους κωδικούς Taxisnet (αναγράφεται στο τυποποιημένο έντυπο της εταιρίας) αυτούς τους ζητούν οι δικηγορικές εταιρίες για να αναζητήσουν τα ενημερωτικά σημειώματα που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση Συναδέλφου.
Εφόσον όμως, αποστέλλονται τα σχετικά τα ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να αποσταλούν οι κωδικοί Τaxisnet.
Όπως αναφέρουμε στο έγγραφο του Συλλογου μας, ΔΕΝ  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οι κωδικοί Τaxisnet, πρέπει όμως να αποσταλούν άμεσα στο Σύλλογο και τα εφτά (7) δικαιολογητικά (οπωσδήποτε τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ) ώστε να προχώρηση η σχετική ομαδική αγωγή