ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεδρίασης 1657 ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ. 22518/Φ9  —  ,Αθήνα 20/11/2023

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

.

 

Αλλαγή και δυναμική συνέχεια στο Σύλλογο μας, με τον συν. Ανέστη Στάθη στη θέση του Προέδρου αντί του συν. Κουτσιμπογεώργου Γιώργου, ο οποίος βέβαια παραμένει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.

Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, μετά την ανάληψη της θέσης του Προέδρου της ΑΓΣΣΕ από τον συν. Γιώργο Κουτσιμπογεώργο, αποφασίσθηκε όπως το ζήτησε και ο ίδιος, η αλλαγή στη θέση του Προέδρου του Συλλόγου μας. Έτσι, με Ψήφους 16 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ, 1 ΛΕΥΚΟ εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου μας ο συν. ΑΝΕΣΤΗΣ Στάθης.

Με την ευκαιρία της αλλαγής του Προέδρου, επαναφέραμε την πρόταση μας της ανασύνθεσης του Δ.Συμβουλιού και της συμμετοχής καιτων συναδέλφων του ΕΝΙΑΙΟΥ στις θέσεις ευθύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλες παλαιότερες εποχές κυριαρχίας του Ενιαίου, έχουμε την αντίληψη της αναλογικής αντιπροσωπευτικής συμμετοχής των δυνάμεων που απαρτίζουν το Δ.Συμβούλιο. Είναι η αντίληψη της εποικοδομητικής σύνθεσης που μας χαρακτηρίζει, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης στο Σύλλογό μας, ώστε με ΕΝΟΤΗΤΑ να αποκρούσουμε τη θύελλα της ακρίβειας, της λιτότητας και της υποβάθμισης του βιοτικού μας επιπέδου που πλήττει ΟΛΟΥΣ μας ανεξαιρέτως.

Καθίσταται αυτονόητο ότι από μεριάς των συναδέλφων του ΕΝΙΑΙΟΥ θα υπάρχει ταυτόχρονη απόσυρση των αγωγών και των μηνύσεων κατά του Συλλόγου μας, σε μια κίνηση ομαλοποίησης και ενίσχυσης του πνεύματος σύνθεσης και συνεργασίας, όλων των μελών του Δ. Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα προτείναμε να αναλάβουν τα στελέχη του ΕΝΙΑΙΟΥ τις θέσεις των Αντιπροέδρου, ΑναπληρωτήΓ. Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέακλπ, τις οποίες δυστυχώς αρνήθηκαν. Παρόλα αυτά αφήσαμε τις θέσεις αυτές κενές, ελπίζοντας και προσδοκώντας ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναθεωρήσουν την άποψη — άρνηση και θα αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης στην Εκτ. Επιτροπή.

Ωστόσο, ο Σύλλογος μας μετη νέα σύνθεση της Εκτ. Επιτροπής θα συνεχίσει την αγωνιστική πορεία και δράση για όλα τα μεγάλα και σοβαρά κοινά μας προβλήματα, που αφορούν και ενδιαφέρουν όλα τα μέλη μας.

Οι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου, εκτός της αλλαγής – εκλογής του νέου Προέδρου, έχουν ως εξής:

 • Αρχικά και ενόψει του νέου “Μίνι Ασφαλιστικού” αποφασίστηκαν οι εξής απαιτήσεις — διεκδικήσεις του Συλλόγου μας:
 1. Η κατάργηση της μείωσης κατά 30% των Συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται επί των συντάξεων γήρατος, να εφαρμοσθεί — επεκταθεί και για τους εργαζόμενους Συνταξιούχους που λαμβάνουν Σύνταξη χηρείας.
 2. Ρύθμιση με άφεση (διαγραφή) του αναδρομικού “χρέους” στους λήπτες συντάξεων χηρείας που λαμβάνουν και δική τους σύνταξη και που στην τριετία η σύνταξη χηρείας τους δεν μειώθηκε στο 50% με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας και του
 3. Επαναφορά του δικαιώματος της επιλογής της χήρας —ου στην τριετία, σε ποια κύρια σύνταξη να γίνει η περικοπή, όπως ίσχυε πάντα πριν τον Ν.4387/2Ο16 (Ν.Κατρούγκαλου)
 4. Εξομοίωση των όρων και των προυποθέσεων χορήγησης των Επικουρικών Συντάξεων του τ. ΤΕΑΠ – ΟΤΕ με αυτές του ΙΚΑ- ΕΤΕΑΕΠ
 5. Αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση — μείωση των παροχών σε χρήμα δηλαδή εξομοίωση —  προς τα άνω και όχι προς τα χαμηλότερα ποσά.

Επικαιροποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε το πλαίσιο των διεκδικήσεων των αιτημάτων μας, όπως είχε αποφασισθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις και το οποίο έχει ως εξής:

 1. Πραγματικές αυξήσεις Συντάξεων σε ΟΛΟΥΣ με την κατάργηση Προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσης στην Κύρια και στην Επικουρική Σύνταξη. Η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς είναι μια άδικη ρύθμιση, ενόσω οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι έχουν υποστεί ονομαστικές περικοπές της τάξης ακόμη και του 45%, ενώ ταυτόχρονα δεν ελπίζουν πλέον σε καμία αύξηση.
 2. Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Να πάψουν οι «απόμαχοι» να πληρώνουν διπλή φορολογία: φόρο και ταυτόχρονα Εισφορά Αλληλεγγύης.
 3. Χορήγηση αυξήσεων για το 2024 με βάση τον πληθωρισμό (4,3%-4,4%) στο σύνολο των δικαιούχων (2,5 εκ.), αντί για το 3,1% που βγάζει το % του ΑΕΠ και το % του πληθωρισμού και στο σύνολο των συντάξεων Κύριας και Επικουρικής
 4. Χορήγηση σε όλους τους συνταξιούχους των αναδρομικών (για την Επικουρική και τα Δώρα) της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016.
 5. Ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από τον λανθασμένο επανυπολογισμό των συντάξεων λόγω του Ν.4387/2016 και άμεση καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν από αυτές τις διορθωτικές μεταβολές.
 1. Πλήρης κατάργηση της εισφοράς Ασθενείας 6% ,που ισχύει σήμερα, στις επικουρικές συντάξεις λόγω του άδικου και αντισυνταγματικού χαρακτήρα της επιβολής του, δεδομένου ότι ο θεσμός της επικουρικής Ασφάλισης βασίζεται μόνο στη διμερή σχέση εργοδότη — εργαζόμενου και δεν έχει καμία κρατική παρέμβαση.
 2. Επαναφορά της εισφοράς της υγειονομικής περίθαλψης στην κύρια σύνταξη στο 4%, όπως ήταν μέχρι τον Αύγουστο 2015 από το 6% που είναι σήμερα επί του συνόλου όλων των συντάξεων.
 3. Προσμέτρηση του χρόνου διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης που διανύθηκε πριν τον Ν.4387/2Ο16 και που κατά τη διαδικασία του επανυπολογισμού δεν προσμετρήθηκε, παρόλο που για το χρόνο αυτό έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο Ασφαλιστικό Σύστημα.
 4. Άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και της κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών των καταναλωτικών και πρώτης ανάγκης προϊόντων, της οποίας ακρίβειας τα πρώτα θύματά της είναι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων.
 5. Ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ώστε να μην πληρώνουν το 85% των φόρων οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι και όλοι οι άλλοι μαζί μόνο το 15%. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, γιατί από ένα επίπεδο αποδοχών και πάνω τα 2/3 των ονομαστικών αυξήσεων αφαιρούνται από τον πρόσθετο φόρο, την επιβολή της ΕΑΣ και λόγω μη αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας.
 6. Στελέχωση του Τμήματος Πληρωμών του τ. ΤΑΠ — ΟΤΕ και του Τμήματος Εφάπαξ του τ. ΤΕΑΠ — ΟΤΕ (Εφάπαξ Πληρωμών) με το αναγκαίο προσωπικό ώστε να διεκπεραιωθεί o τεράστιος όγκος εκκρεμών θεμάτων, τα οποία αφορούν τα οικονομικά δικαιώματα των Συνταξιούχων μελών μας.
 7. Ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με προσλήψεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αποτελούν πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για τους Συνταξιούχους μέλη μας.
 8. Η συμμετοχή στην πρόσθετη φαρμακευτική δαπάνη, σε περίπτωση επιλογής πρότυπου σκευάσματος, να περιοριστεί όπως σε όλα τα σκευάσματα στο 25% από μέχρι και 100% που ισχύει σήμερα.

Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα και οι διεκδικήσεις που θα προωθήσει το επόμενο διάστημα ο Σύλλογός μας, στις κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, που θα οργανώσουν η Α.Γ.Σ.Σ.Ε και το Συνταξιοδοτικό Κίνημα, ώστε να δοθούν λύσεις που θα ικανοποιούν τις βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες όλων των Συνταξιούχων μελών μας.

Γι’ αυτό επιβάλλεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση απ’ όλους μας, δίπλα στο Σύλλογο και μαζική συμμετοχή σε κάθε κινητοποίηση.

Όλοι μαζί ΕΝΩΤΙΚΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ για τα κοινά μας προβλήματα.

Στην Ενότητα η Δύναμή μας

Για τον ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ