Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   22300 /Φ19 —  ΑΘΗΝΑ       15 / 9   /2023

ΠΡΟΣ :   Διοικητικό Συμβούλιο  Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας

            Θέμα:    Υποστήριξη Πλημμυροπαθών Συναδέλφων

 

Αγαπητέ Συνάδελφε Πρόεδρε,  

Όπως και προφορικά έχουμε συζητήσει και σας έχουμε ενημερώσει, ο Σύλλογος και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αποφασισμένο να βοηθήσει και να συνδράμει , στο μέτρο του δυνατού, για την ανακούφιση και υποστήριξη των Συναδέλφων – Συνταξιούχων μελών μας,  της περιοχής ευθύνης σας, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ως μια πρώτη συμβολική χειρονομία σας αποστέλλουμε το ποσό των 1.000€ για τις πρώτες ανάγκες των Συναδέλφων της περιοχής σας.

Η σκέψη μας και οι ευχές μας είναι μαζί σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.