ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε.1654. 27.7.2023

Αρ. Πρωτ.   22267/Φ14– Αθήνα    27.7.2023

Προς : 1.  Μέλη του  Δ.Σ.

             2. Περιφερειακά Τμήματα

 

             Θέμα:   Αναβολή Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας 

Η σημερινή, 1654  /27.7.2023,  συνεδρίαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου μας λόγω απουσίας  των συναδέλφων Γ.Αρνή, Β.Λάμπρου, Θ.Μπούρχα, Κ.Λουκόπουλου και Π.Φωτεινόπουλου, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ λόγω έλλειψης απαρτίας.   

Τα θέματα συζήτησης της Ημερησίας Διάταξης, θα συζητηθούν στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής.