ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

                                                                                                 Αθήνα 17/11/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε)

ΠΡΟΣ : Π.ΕΦ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΑ  ΤΜΗΜΑTΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω εκλογικό υλικό για την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία του Τμήματός σας, το οποίο θα παραλάβετε από Δευτέρα 21/11/2022 και το οποίο θα διαφυλάξετε με ευθύνη σας, ως την ημέρα της ψηφοφορίας.

 1. Εκλογική κατάσταση Περιφερειακού Τμήματος  (μητρώο μελών).
 2. Ψηφοδέλτια Εκτελεστικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής με Χρώμα  ΚΙΤΡΙΝΟ. 
 3. Ψηφοδέλτια για Δ. Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και Γ.Α.Σ. του Περιφερειακού σας Τμήματος με Χρώμα  ΛΕΥΚΟ.
 4. Ψηφοδέλτια για την Μείζονα Περιφέρεια με Χρώμα ΣΙΕΛ.
 5. Φακέλους ψηφοφορίας για Εκτελεστική και Εκλεκτική Επιτροπή με χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ.
 6. Φακέλους ψηφοφορίας για Δ. Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και Γ.Α.Σ. του Περιφερειακού σας Τμήματος με Χρώμα ΛΕΥΚΟ.
 7. Φακέλους ψηφοφορίας για την Μείζονα Περιφέρεια με χρώμα ΣΙΕΛ.
 8. Λευκά Ψηφοδέλτια.

Μετά το τέλος της Αυτοπρόσωπης Ψηφοφορίας, η οποία θα γίνει για μεν τα  ΤΜΗΜΑΤΑ των ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΤΡΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ & ΛΑΜΙΑΣ την ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/11/2022 από ώρες 09:00 — 17:00,

Για δε τα ΤΜΗΜΑΤΑ των ΒΕΡΟΙΑΣ – ΒΟΛΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΡΟΔΟΥ – ΣΕΡΡΩΝ – ΧΑΝΙΩΝ – & ΣΥΡΟΥ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/11 2022 και ώρες 09:00 με  17:00,

Θα προβείτε στην καταμέτρηση και τον διαχωρισμό των φακέλων ψηφοφορίας κατά όργανο (χρώμα), χωρίς να ανοιχτούν, τους οποίους και θα μονογράφουν  δύο (2) τουλάχιστον  μέλη της Περιφ. Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και ο/η  δικαστικός αντιπρόσωπος. Συντάσσεται το σχετικό πρακτικό εις διπλούν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και υπογράφεται από τον ίδιο, καθώς και από δυο τουλάχιστον μέλη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής. Αυθημερόν με Φαξ στο νούμερο του συλλόγου  ή e mail:  γνωστοποιείται στην Κ.ΕΦ.Ε.

 1. Τον Αριθμό των Μελών που Ψήφισαν.
 2. Τον Αριθμό των Φακέλων ανά όργανο (κατά χρώμα), που βρέθηκε στις κάλπες και καταμετρήσατε.
 3. Τον Αριθμό και τον τύπο του Εκλογικού Υλικού, το οποίο καταστράφηκε για οιονδήποτε λόγο, διαρκούσης της εκλογικής διαδικασίας

Όλοι οι φάκελοι των ψηφισάντων διαχωρισμένοι κατά όργανο (χρώμα) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ, το Εκλογικό Υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε, ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ, και ένα από τα δυο πρακτικά ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Εφ.Ε.  αποστέλλεται άμεσα με ταχυμεταφορά  (ACS) στην Κ.Εφ.Ε, με ευθύνη του δικαστικού αντιπροσώπου.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει πλήρης συντονισμός και να τηρηθούν οι διαδικασίες στο ακέραιο, αφού άμεσα θα πρέπει να υπάρχει στην δικαιοδοσία της Κ.ΕΦ.Ε. και της Μηχανοργάνωσης όλο το υλικό της Αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και των 21 Τμημάτων.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα πριν, κατά ή μετά την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Κ.ΕΦ.Ε. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ. Εφ. Ε

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                      ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                     ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ                                                      

              ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                            ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ