ΕΚΔΙΚΑΣΗ της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας στο ΣτΕ

Εκδικάστηκε (συζητήθηκε) στο ΣτΕ σήμερα Παρασκευή 15/1/21, η προσφυγή του Συλλόγου μας, της ΑΓΣΣΕ και άλλων Συνταξιοδοτικών οργανώσεων. Το υπόμνημα και οι σύντομες παρεμβάσεις των Νομικών εκπροσώπων μας, τεκμηρίωσαν με απόλυτο τρόπο και με νομικά επιχειρήματα, τα δίκαια και απολύτως νόμιμα αιτήματά μας, που συνοψίζονται και απαιτούν το εξής:

Την επιβεβαίωση της 1439/20, απόφαση του ίδιου του ΣτΕ που έχει αποφανθεί ότι, πρέπει να γίνει επιστροφή ΟΛΩΝ των περικοπών του 11μήνου για τις ΚΥΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ Συντάξεις & τα ΔΩΡΑ.

Να ΑΚΥΡΩΣΕΙ την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που τελείως παράνομα και αυθαίρετα επέστρεψε μόνο τις περικοπές επι των κύριων Συντάξεων, αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ.

Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας (ΣτΕ), θα σεβαστεί το δεδικασμένο, το θεσμικό του ρόλο, θα επιβεβαιώσει τη δική του απόφαση 1439/20 και θα δικαιώσει την προσφυγή και τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας.

Το περί δικαίου αίσθημα επιβάλλει, να εκδοθεί άμεσα η σωστή και δίκαιη απόφαση του ΣτΕ, ώστε να αποκατασταθεί, έστω κατ’ ελάχιστο, η τεράστια απώλεια εισοδήματος που υποστήκαμε από τις μνημονιακές περικοπές των Συντάξεων μας.

Αναμένουμε μια ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ.