ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Δ/τή του e-EΦΚΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

 

 

Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Κον Χρήστο Χάλαρη, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 22.

———————————-

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Κατά την εφαρμογή του επανυπολογισμού των Συντάξεών μας από 1/1/2019 βάσει του Ν. 4387/16 διαπιστώθηκαν σωρεία από λάθη, παραλείψεις και στρεβλώσεις με συνέπεια να επιφέρουν τεράστια οικονομική ζημία και μειωμένες συντάξεις σε χιλιάδες συναδέλφους μας.

Έχουν περάσει 12 μήνες από τον περασμένο Οκτώβριο, το μήνα που ανάρτησαν το πρώτο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του μηνός Ιανουαρίου 2019 της επανυπολογισμένης με του Νόμου 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) νέας Κύριας Σύνταξής μας.  Παρ’ όλο που δεν μας απέστειλαν όπως όφειλε ο ΕΦΚΑ την καινούργια απόφαση Συνταξιοδότησης και όπως εμβληματικά επισήμανε αυτή την παράλειψη και ο Συνήγορος του Πολίτη, εμείς ως Σύλλογος από την πρώτη στιγμή, και με τα λίγα στοιχεία που μπορούσαμε ν’ αντλήσουμε από τα ενημερωτικά αυτά σημειώματα διαπιστώσαμε, σωρεία λαθών , αστοχιών, παραλείψεων και αυθαιρεσιών σε βάρος πολλών χιλιάδων συναδέλφων μας συνταξιούχων.

Παρά τις επανειλημμένες μας παρεμβάσεις στο Ταμείο μας το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, στην ΗΔΙΚΑ και μέσω αυτής στην “Ανάδοχο” Ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται την διαδικασία του επανυπολογισμού, μέχρι σήμερα που σας αποστέλλουμε το παρόν εξώδικο, δεν έχει διορθωθεί κανένα λάθος και δεν έχει αλλάξει τίποτα στις λανθασμένες επανυπολογισμένες κύριες συντάξεις, χιλιάδων συναδέλφων μας συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν κυρίως μετά το 2012 (Σημείωση: μέχρι και το 2011 τη διαχείριση του ΟΠΣ ΤΑΠ- ΟΤΕ την είχε ο ΟΤΕ) επανυπολόγισαν την σύνταξή τους ως να ήταν εργαζόμενοι στο ΤΑΠ – ΟΤΕ και όχι στον ΟΤΕ. Με τον υπολογισμό αυτό, δεν ελήφθησαν υπόψη οι εισφορές στον ΟΤΕ που ήταν 36% αλλά αυτές των εργαζομένων στο ΤΑΠ – ΟΤΕ που ήταν 30%, με αποτέλεσμα να αφαιρείται από τους παραπάνω συναδέλφους μας ανταποδοτική τους σύνταξη τουλάχιστον 4% και πλέον από το 1/1/2019 και μετά.

Παρ’ όλο που από τα περυσινά Χριστούγεννα όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες μας είχαν διαβεβαιώσει ότι στις αρχές του χρόνου που πέρασε θα έχει διορθωθεί, θα φτάσουμε δυστυχώς στα φετινά Χριστούγεννα και το σοβαρό αυτό θέμα θα παραμένει άλυτο.

  1. Για τους 8500 και πλέον συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν με εθελούσιες εξόδους και για τους οποίους ο ΟΤΕ προπλήρωσε όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και όλα τα αυξημένα ποσά που αντιστοιχούσαν σε συντάξεις, εισφορές κλπ, μέχρι και το τελευταίο Ευρώ για την αγορά πλασματικού χρόνου, δεν τους προσμετρήθηκαν στον προηγούμενο επανυπολογισμό τα ποσοστά αναπλήρωσης που προκύπτουν από το άρθρο 30 του Ν. 4387/16 σε σχέση με τις αυξημένες εισφορές. Από τον λανθασμένο αυτό επανυπολογισμό αφαιρούν μηνιαία από τους παραπάνω συναδέλφους μας μέχρι και 7,5% ανταποδοτικής σύνταξης από 1/1/2019.
  2. Για όσους συναδέλφους συνταξιούχους είχαν εξασφαλίσει ανακαθορισμό της σύνταξής τους και οι εντολές μεταβολών έχουν απεικονισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ κατά τον επανυπολογισμό, δεν υπολογίσθηκαν με τον ανακαθορισμένο συντάξιμο μισθό τους αλλά με τον παλιό. Έτσι, με την παράλειψη αυτής της μεταφοράς στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα, προκύπτει μικρότερος συντάξιμος μισθός απ’ τον πραγματικό και με τον επανυπολογισμό μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη από αυτή που πραγματικά πρέπει να είναι, για όλους αυτούς  τους συναδέλφους.
  3. Για όσους συναδέλφους μας συνταξιούχους είχαν και έχουν καταθέσει αιτήσεις με δικαιολογητικά ασφαλιστικού χρόνου διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης για προσμέτρηση τους στον επανυπολογισμό του συνολικού τους ασφαλιστικού χρόνου, δεν τους προσμετρήθηκαν αυτά τα ασφαλιστικά χρόνια. Για όλους αυτούς τους συναδέλφους δεν τους υπολογίζουν τον πραγματικό τους ασφαλιστικό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα ποσοστά αναπλήρωσης και κατά συνέπεια λιγότερη ανταποδοτική σύνταξη. Η δικαιολογία που προβάλλεται από τους αρμόδιους ότι δεν προχωράει αυτή η τακτοποίηση για το Ταμείο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η φόρμα του λογισμικού από την “Ανάδοχο Εταιρεία” και την ΗΔΙΚΑ δεν είναι σοβαρή και δεν επιδέχεται καμίας κατανόησης και ανοχής.

Πρέπει άμεσα με εντολή δικής σας στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη “φόρμα λογισμικού” για να εισαχθούν στο σύστημα όλοι οι συμπληρωματικοί ασφαλιστικοί χρόνοι των συναδέλφων μας, ώστε να συμπεριληφθούν στο επικείμενο διορθωτικό επανυπολογισμό του Ν. Κατρούγκαλου.

Σημειώνεται ότι όλα αυτά τα ασφαλιστικά χρόνια των παραπάνω συναδέλφων από διαδοχική ασφάλιση που δεν τους προσμετρώνται στο συνολικό τους ασφαλιστικό χρόνο, είναι χρόνια που αθροίζονται μετά τα 30 έτη ασφάλισης και με τους συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. Βρούτση έχουν μεγαλύτερη ακόμα χρηστική αξία απ’ ότι με τους συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. Κατρούγκαλου. Με τη μη προσμέτρηση τους δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τους συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. 4387/16 ούτε στους συντελεστές του Ν. 4670/20.

  1. Επειδή μέχρι το τέλος του χρόνου επίκειται και ο 2ος επανυπολογισμός βάσει του Ν. Βρούτση, αν δεν προηγηθούν οι παραπάνω διορθωτικές παρεμβάσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται και δεν αποκατασταθεί ο σωστός τρόπος επανυπολογισμού για τους δέκα χιλιάδες και πλέον συναδέλφους μας, τότε ο επανυπολογισμός βάσει του Ν. Βρούτση (Ν.4670/20), θα είναι στον αέρα και πλήρως αναξιόπιστος.

Κύριε Διοικητά,

Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, όσα παραπάνω αναλυτικά σας περιγράφουμε και στα πλαίσια των καθηκόντων σας να ενεργήσετε ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της αρμοδιότητας σας να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν άμεσα τις αναγκαίες διορθώσεις του λανθασμένου επανυπολογισμού του Ν. 4387/16 και εν συνεχεία να ακολουθήσει η διαδικασία του επανυπολογισμού βάσει του Ν. 4670 (Ν. Βρούτση). Μόνον έτσι θα αποκατασταθεί η νομιμότητα του επανυπολογισμού των Κύριων Συντάξεων και θα αποδοθεί από 1/1/2019 η σωστή ανταποδοτική σύνταξη για τις χιλιάδες των συναδέλφων μας που αναφέρονται πιο πάνω.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μας για συνάντηση μαζί σας τους προηγούμενους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε. Με την ευκαιρία του υπομνήματος μας αυτού, επαναφερουμε το αίτημά μας για μια συνάντηση μαζί σας όπου θα σας εκθέσουμε και δια ζώσης και αναλυτικά τόσο για τα ανωτέρω εκκρεμή ζητήματα που σας περιγράφουμε, όσο και για όλα τα υπόλοιπα εκκρεμή θέματα που παραμένουν άλυτα.

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι, ο Σύλλογος μας των 30.000 και πλέον μελών θα υπερασπισθεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο τόσο συνδικαλιστικά και εξωδικαστικά όσο και με την προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια, γιατί πλήττονται πολύ σοβαρά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι συντάξιμες αποδοχές των χιλιάδων μελών του.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα όπου αυτή απευθύνεται προς γνώση του και για την επέλευση των νόμιμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

 

Αθήνα 16/10/2020

 

Οι εξωδίκως δηλούντες