ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή και με επίσημη θεώρηση των υπογραφών στην διεύθυνση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ Ο.Τ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ email : atseliki@ote.gr