ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ

Οι Τράπεζες χρεώνουν πλέον τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες, που παρέχουν στους πελάτες τους. Μια τέτοια είναι η υπηρεσία της ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ στους λογαριασμούς ΟΨΕΩΣ, την οποία χρεώνουν με 20€/ ετησίως, ανεξάρτητα αν κάνει χρήση ή όχι ο πελάτης.

Όσοι συνάδελφοι έχουν λογαριασμό όψεως και δεν έκαναν ή  δεν σκοπεύουν  να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα “υπερανάληψης” πρέπει να μεταβούν στο υποκατάστημα της Τράπεζας τους και να καταθέσουν σχετική δήλωση.

Σημ.:  Όσοι έλαβαν ήδη χρέωση της υπερανάληψης (20€) εντός 30 ημερών, να ζητήσουν την ανάκληση της, εφ’ όσον δεν έκαναν χρήση.

Δυστυχώς οι Τράπεζες που, ανακεφαλαιοποιήθηκαν κατ’ επανάληψη με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών μας ανταποδίδουν χρεώνοντας μας πλέον για τα πάντα!