ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων ,που τα παιδιά τους συμπλήρωσαν 
τις προϋποθέσεις  εξόφλησης από τον Λογαριασμό Νεότητας 
 παραθέτουμε το υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ , στην οποία αναγράφονται και τα 
 προβλεπόμενα δικαιολογητικά , τα οποία πρέπει να αποστέλλονται 
 με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση :
ΟΤΕ  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
 ΜΑΡΟΥΣΙ  Τ.Κ 15124
(Για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  ΟΤΕ )