ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΚΕ ΟΤΕ Ν.Α.

Σε συνέχεια των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού, όπως εξαγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση την Κυριακή 08.03.2020, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής με αίσθημα ευθύνης αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τα μαθήματα των τμημάτων και τη λειτουργία του έως και τις 25 Μαρτίου  καθώς και τη Γενική Συνέλευση που έχει οριστεί για τις 21 Μαρτίου.

Κρίνοντας την κατάσταση οι νέες ημερομηνίες αυτών θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Π.Κ.Ε. ΟΤΕ Ν.Α.

3ης Σεπτεμβρίου 110, 10434, Αθήνα

210 8253303 – 210 8253800, www.pkeote.gr