ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1619 9.3.2020

                                                                                                              ΑΘΗΝΑ        9.3.2020

   Συνεδριάζει η  Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου μας ,την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   13.3.2020 και ώρα 10:00 π.μ. ,  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Ενημέρωση  – επικύρωση Πρακτικών.
  2. Οικονομικά.
  3. Επανεκτίμηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση της ΓΑΣ και των Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων, μετά τις επιδημιολογικές εξελίξεις και τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.
  4. Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/20, οι εκκρεμότητες και τα λάθη επανυπολογισμού του Ν. 4387/86.