ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα    3/3/2020

Συναδέλφισσες – φοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  ΕΦΚΑ (π.ΤΑΥΤΕΚΩ) η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των προστατευομένων μελών (συζύγων) ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ προς το παρόν  έως τις 30  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

Όπου και όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίσουν πρόβλημα, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας.