Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 1644/ 7-7-2022

Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Σ.Σ.Τ.Ο.-ΟΤΕ Θέμα: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 1644/ 7-7-2022 Συνάδελφε,Καλείσαι σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Εφ.Ε.) Νο1

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ, σας γνωστοποιούμε την συγκρότηση σε σώμα της Κ.Εφ.Ε.. Σήμερα, Τετάρτη 15/6/22

Περισσότερα