ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Μετά από απόφαση του ΕΦΚΑ η πληρωμή των Συντάξεων μας, μηνός Απριλίου 2024 θα γίνει ως εξής :
 
  1.  Την ΤΡΙΤΗ  26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 θα καταβληθούν  οι Κ΄ύριες και Επικουρικές Συντάξεις των μετά την 13/5/16 και οι Επικουρικές  Συντάξεις των πριν της 13/5/16 Συνταξιούχων.
    (στα ΑΤΜ από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/3 το απόγευμα )

  2. Την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 θα καταβληθούν οι Κύριες Συντάξεις των πριν της 13/5/16 Συνταξιούχων.
    (στα ΑΤΜ  από την ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 το απόγευμα)