ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Μετά από απόφαση του ΕΦΚΑ η πληρωμή των Συντάξεων μας, μηνός Μαρτίου 2024 θα γίνει ως εξής :
 
  1.  Την ΔΕΥΤΕΡΑ   26 ΦΕΡΒΟΥΑΡΙΟΥ 2024 θα καταβληθούν  οι Κ΄ύριες και Επικουρικές Συντάξεις των μετά την 13/5/16 και οι Επικουρικές  Συντάξεις των πριν της 13/5/16 Συνταξιούχων.
    (στα ΑΤΜ από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/2 το απόγευμα )

     

  2. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 θα καταβληθούν οι Κύριες Συντάξεις των πριν της 13/5/16 Συνταξιούχων.
    (στα ΑΤΜ  από την ΤΡΙΤΗ 27/2 το απόγευμα)