ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Μετά από νεότερη απόφαση του ΕΦΚΑ οι πληρωμές Συντάξεων Ιανουαρίου 2024 θα γίνουν ως εξής:
.
ΤΡΙΤΗ 19/12/2023
Α) ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, Συνταξιούχων μετά τον N.4387/16.
Β) ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Συνταξιούχων πριν τον N.4387/16.
ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2023
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Συνταξιουχων πριν τον N.4387/16.
.
Σημ. Τα χρήματα θα είναι στα ΑΤΜ, από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.