ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1). Οι Συντάξεις ( Κύριες και Επικουρικές)  για τους Συνταξιούχους μετά τον  Ν 4387/16 (13/5/2016) καθώς και οι Επικουρικές των Συνταξιούχων προ του Ν 4387/16 (13/5/2016, θα καταβληθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. ( Τα χρήματα θα είναι στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 24/11/23 το απόγευμα).

2). Οι Κύριες Συντάξεις (γήρατος και χηρείας) για τους Συνταξιούχους προ του Ν 4387/16 (13/5/2016), θα καταβληθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.  ( Τα χρήματα θα είναι στα ΑΤΜ από την Τρίτη  28/11/23 το απόγευμα).