ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

Αθήνα:  22 -5 -2023  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 

Ανοίγει την ΤΡΙΤΗ 23/5/2023 και ώρα 13:00 η εφαρμογή του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ, για τις δηλώσεις στα Παραθεριστικά Κέντρα.

Όπως μας ενημέρωσε ο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ υπάρχουν περίπου 300 αιτήσεις Συναδέλφων Συνταξιούχων που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή και δεν έχει δοθεί κωδικός πρόσβασης.

Καλούνται αυτοί οι συνάδελφοι, να προσπαθήσουν ξανά για την εγγραφή τους και την απόκτηση του σχετικού κωδικού.

Διαφορετικά δεν μπορούν να δηλώσουν και να εξασφαλίσουν την   φιλοξενία τους στα προγράμματα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.