ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

  • Στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη , θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, έως το τέλος ΜΑΡΤΙΟΥ θα καταβληθούν :

α) Το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 200 έως 300€ σε όσους δεν έλαβαν καμία η μικρή   αύξηση την 1/1/23 και έχουν μικτές συντάξιμες αποδοχές έως 1600 €. (αναμένεται σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ)

β) Προκαταβολή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ κατά 100 € /μήνα για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022. (εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις).