ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

  • Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 24 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.

Η πληρωμή αυτή θα έχει και την αύξηση του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ για όσους βέβαια δεν είχαν προσωπική διαφορά και πήραν αύξηση τον Φεβρουάριο 7,75% η οποία στη πραγματικότητα ήταν περίπου 4%. ( ΕΑΣ και Φόρος, έφαγαν την μισή αύξηση).

Στις 15/2 θα αναρτηθούν στον eΕΦΚΑ τα ενημερωτικά των Συντάξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, e-ΕΦΚΑ και εκεί θα φανεί το πως και τι υπολόγισαν, τι κράτησαν, πως διαμορφώθηκε το καταβαλλόμενο ποσό της Κυρίας Σύνταξης, πως και γιατί μειώθηκε η Επικουρική Σύνταξη, πως και γιατί οι έχοντες ‘θετική’ προσωπική διαφορά (Κατρουγκαλου & Βρουτση) δεν πήραν καμία αύξηση, αλλά και συνεχίζουν να ΧΡΩΣΤΟΥΝ !