ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

  • Στις 27 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.