ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2022

  • Στις 28 Νοεμβρίου  2022, ημέρα  Δευτέρα , θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη , θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.