ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογός μας, σε στενή και πλήρη συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ , στηρίζει και υποστηρίζει τις δραστηριότητες και τα προγράμματα την Τμημάτων του, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και ΟΛΟΙ οι Συνταξιούχοι ή οι Συνάδελφοι εθελουσίας εξόδου.

Για την ενημέρωση όλων των μελών μας δημοσιεύουμε το πρόγραμμα Τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Αττικής ( 2022-2023).