ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

  • Στις 27 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.

  • Στις 30 Μαΐου  2022, ημέρα  Δευτέρα  θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.