ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές Συντάξεων (Κύριων & Επικουρικών) θα γίνουν ως εξής:

  • ΤΡΙΤΗ     21/12    όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 1, 3, 5, 7, 9
  • ΤΕΤΑΡΤΗ  22/12 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 0, 2, 4, 6, 8