ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μεταφέρθηκε μαζί με την Γενική Δ/νση παροχών Υγείας η αρμοδιότητα για την παροχή των εξόδων κηδείας των ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ.

Έτσι η αρμόδια υπηρεσία μεταφέρθηκε ξανά στην ΠΑΤΗΣΙΩΝ  54, τ.κ 10682 Αθήνα από την Αγ.Κων/νου 5.

Δηλαδή η υποβολή η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών ( για τα ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ) των εξόδων κηδείας, πρέπει να γίνεται πλέον στην νέα διεύθυνση:

eΕΦΚΑ – ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ)  

Διεύθυνση Παροχών Υγείας  6ος όροφος 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ  54  τ.κ 10682  ΑΘΗΝΑ 

email : tm.bexodakid@efka.gov.gr

τηλ.: 210-8808786