ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές Συντάξεων (Κύριων & Επικουρικών) θα γίνουν ως εξής:

  • ΤΕΤΑΡΤΗ  24/11 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 1, 3, 5, 7, 9
  • ΠΕΜΠΤΗ  25/11 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 0, 2, 4, 6, 8