ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές Συντάξεων (Κύριων & Επικουρικών) θα γίνουν ως εξής:

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/4 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 1, 3, 5, 7, 9
  • ΔΕΥΤΕΡΑ        26/4 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 0, 2, 4, 6, 8
Τις επόμενες μέρες , θα αποφασιστεί,  (αν βέβαια έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος)
να καταβληθούν  διορθωμένες  και οι υπόλοιπες συντάξεις,   ( περίπου 2000),
της εθελουσίας εξόδου 2006 – 2011.