ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές Συντάξεων  (Κύριων & Επικουρικών) θα γίνουν ως εξής: 

  • ΔΕΥΤΕΡΑ  25/1 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 1, 3, 5, 7, 9
  • ΤΡΙΤΗ       26/1  όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 0, 2, 4, 6, 8