Πληρωμές Συντάξεων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & επιστροφές κρατήσεων Ν. 4051 & 4093/12

Οι πληρωμές Συντάξεων (Κύριες & Επικουρικές) Δεκεμβρίου, Θα γίνουν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής:

  1. ΤΡΙΤΗ 24/11/20        όσων το ψηφίο είναι 1, 3, 5, 7, 9
  2. ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11/20 όσων το ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6, 8

 

  • Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η εφαρμογή του eΕΦΚΑ, για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, για τις επιστροφές των αναδρομικών των Συντάξεων κληρονομιάς (χηρείας), τα οποία θα καταβληθούν (αναλογικά στους κληρονόμους) έως το τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
  • Συνεχίζεται η επεξεργασία των στοιχείων, για τους Συνταξιοδοτηθέντες κατά την περίοδο 2014 έως 2016, στους οποίους δεν επεστράφη ΟΛΟ το ποσό των κρατήσεων του Ν. 4051 & 4093/12 και τα οποία σύμφωνα με την Υπουργική υπόσχεση, θα καταβληθούν στο τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

 

“ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ – Κρατάμε τις αποστάσεις αλλά και το ΧΑΜΟΓΕΛΟ”