ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Συνταξιοδοτηθέντων 2014 – 2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19217/Φ9

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ( Συνταξιοδοτηθέντων 2014 – 2016)

Η αίτηση – ένσταση προς τον eΕΦΚΑ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ αφορά σχεδόν αποκλειστικά, όσους συναδέλφους ήταν σε εκκρεμότητα  από το 2014, με έκδοση απόφασης οριστικής Συνταξιοδότησης από το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και η οποία εκδόθηκε είτε, στο μεσοδιάστημα (Ιούνιος ’15 – Μάιος ’16)  είτε μετά το Μάιο του ’16.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεστράφησαν ως κρατήσεις – αναδρομικά μόνο το ποσό των κρατήσεων του Ν. 4051 & 4093/12, που αντιστοιχούσαν στο ποσό της προσωρινής Σύνταξης!!

Έτσι, οφείλουν να επιστρέψουν και το υπόλοιπο ποσό των μειώσεων – κρατήσεων που έγιναν με την έκδοση της απόφασης οριστικής Συνταξιοδότησης, το οποίο και παρακράτησαν και το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερο, (πολλαπλάσιο) του ποσού που επέστρεψαν στις 23 ή 26/10/20.

Η απάντηση του ΕΦΚΑ για το ανωτέρω θέμα είναι ότι, έως το τέλος του έτους αυτά τα ποσά θα επιστραφούν στους δικαιούχους. 

Η σχετική Αίτηση – Ένσταση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

ikatapot@otenet.gr