ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ — ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΩΣ 30/9/2020.

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι:  

Για να γίνει η διόρθωση – συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται έτσι ώστε να ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ η ασφαλιστική ικανότητα όσων ατόμων βρίσκονται στο σύστημα  ασφαλισμένα έως  τις  30/9/2020, απαιτείται η αποστολή  στο email :tm.asfpar.tayteko@efka.gov.gr ή στο FAX:2108808902,  της αίτησης του έμμεσα καθώς και της αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου.