ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με απόφαση του e-ΕΦΚΑ οι Κύριες  και οι Επικουρικές  Συντάξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020

θα καταβληθούν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής: 

Την ΔΕΥΤΕΡΑ   24/8  όσων το τελευταίο ψηφίο   του  ΑΜΚΑ  είναι  1 ,3 ,5 ,7 ,9.

Την  ΤΕΤΑΡΤΗ  26/8  όσων το τελευταίο  ψηφίο 
 του  ΑΜΚΑ  είναι   0 ,2 ,4 ,6 ,8 .