ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ιατρείο μας θα λειτουργήσει έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 5  Αυγούστου (θα υπάρξει μια μικρή διακοπή λόγω των αδειών) και θα λειτουργήσει ξανά την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Σεπτεμβρίου και κάθε επόμενη Τετάρτη, με τις διαδικασίες και τον τρόπο που έχουμε ανακοινώσει.