ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

**Σύμφωνα με απόφαση του e-ΕΦΚΑ οι Κύριες Συντάξεις ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

θα καταβληθούν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 τα ψηφία 1,3,5,7,9

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ τα ψηφία 0,2,4,6,8

** Του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές) θα καταβληθούν την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020