ΕΤΕΑΕΠ – Ανακοίνωση για ΕΦΑΠΑΞ

Το ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής των ΕΦΑΠΑΞ παροχών – σύμφωνα με τη στοχοθεσία που έχει τεθεί από 21/5/2018, δέχεται το κοινό στις Διευθύνσεις Εφάπαξ ,

                                                      Ακαδημίας 58, 6ος Όροφος:

                                            ΜΟΝΟ κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00-15:00