Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ανακοινώσεις”

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΓΑΣ

Η 23Η  Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19 Μαΐου 2016 στην οποία συμμετείχαν 156 Σύνεδροι από όλη την Επικράτεια, εκφράζοντες τα 32000 & πλέον μέλη μας.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα:

1. Για τις οριζόντιες και κλιμακωτές περικοπές των συντάξεών μας.
2. Για τη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική της λιτότητας η οποία μας οδήγησε στην οικονομική εξόντωση και εξαθλίωση.
3. Για την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Περίθαλψης.
4. Για την άδικη και μονομερή κατανομή των οικονομικών βαρών της κρίσης στο πιο αδύνατο κοινωνικά κομμάτι της κοινωνίας, τους συνταξιούχους.

Εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση και πικρία μας για το ιδιότυπο βιολογικό θάνατο στον οποίο φαίνεται ότι μας οδηγούν τα μέτρα της εγκληματικής λιτότητας, της απαράδεκτης υποβάθμισης των Υπηρεσιών Υγείας και Περίθαλψης καθώς και της κατεδάφισης του όποιου Κοινωνικού Κράτους.
Διεκδικούμε:

1. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων (3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12, 4387/16 κλπ) που επέβαλαν τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις μας.
2. Το σταμάτημα των περαιτέρω μειώσεων και τη σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών και των περικοπών των συντάξεων.
3. Την άμεση υλοποίηση της Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (2287/15) η οποία έκρινε αμετάκλητα ως παράνομες και αντισυνταγματικές τις περικοπές που επεβλήθησαν με τους μνημονιακούς νόμους 4051/12, 4093/12 από την 1/1/2012 και 1/1/2013 αντίστοιχα και εφεξής.
4. Την άμεση τιτλοποιήση με ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών και την απόδοση τους στους δικαιούχους με συγκεκριμένη ρήτρα ανάπτυξης επί του Α.Ε.Π.
5. Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων στα πρότυπα των τραπεζών.
6. Την βελτίωση και την τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι παροχές που περιέχει ο Κανονισμός Παροχών του ΤΑΠ ΟΤΕ όπως είναι η οδοντιατρική περίθαλψη.
7. Την καθιέρωση κάρτας υγείας ασφαλισμένου που θα περιλαμβάνει εκτός της ασφαλιστικής ικανότητας, την επίσκεψη ,την πληρωμή, την συνταγογράφηση και τον ιατρικό φάκελο για να σταματήσει η ταλαιπωρία αλλά και η διασπάθιση των χρημάτων υγείας και περίθαλψης από όλους όσους τα επιβουλεύονται..
8. Την με νομοθετική ρύθμιση καθιέρωση παροχής υπηρεσιών από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με το κρατικό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά από τα ιδιωτικά τους ιατρεία, για πέντε χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος άσκησης του ιατρικού τους λειτουργήματος και ως ελάχιστη ανταπόδοση της εκ μέρους τους δωρεάν παιδείας που η πολιτεία τους προσέφερε.
9. Την τροποποίηση του κανονισμού της συμμετοχής μας στην φαρμακευτική αγωγή ώστε στην τελική τιμή να μην υπερβαίνει η συμμετοχή του ασφαλισμένου του εικονικού σήμερα 25%.
10. Τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών της κρίσης ανάλογα με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
11. Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα των συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη με τις διαδοχικές περικοπές οδηγείται από ανταποδοτική παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε προνοιακό επίδομα.
12. Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους του συνταξιούχους και με προτεραιότητα των συναδέλφων μας που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές της χώρας.
13. Τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού.
14. Τη ρύθμιση με νόμο του δικαιώματος παρακράτησης από την σύνταξη , εισφοράς προς τα πολιτιστικά κέντρα και ενώσεις που προάγουν τον πολιτισμό ,την παράδοση και την κουλτούρα του τόπου, αυτοδίκαια για τα έως και σήμερα μέλη τους των οποίων η εισφορά παρακρατείτο από το ΕΤΕΑ και την δυνατότητα με αίτηση στον αρμόδιο Φορέα που θα προκριθεί για την παρακράτηση , νέων μελών.
15. Την διάθεση ποσοστού από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων υπέρ του Ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.
16. Την κατάργηση του άρθρου 27 του Νόμου 4331/15 και την άμεση διαβούλευση για την εκπόνηση ειδικού νόμου για τη σύσταση, λειτουργία και οργάνωση του συνταξιουχικού κινήματος.

Η αποσπασματική αντιμετώπιση θεμάτων και η χωρίς διάλογο παρέμβαση με τροπολογία, που εντάσσει το συνταξιουχικό κίνημα στο νόμο 1264/82, ο οποίος αφορά εργαζόμενους όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα αλλά στην ουσία καταστρατηγεί το υφιστάμενο πλαίσιο και παρεμβαίνει στην οργάνωση και λειτουργία των Συνταξιουχικών Συλλόγων.
Ιδιαίτερα για τον Σύλλογο μας ο οποίος λόγω και του Πανελληνίου χαρακτήρα του έχει εκ του καταστατικού του ιδιαίτερες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας έχων ως μέλη του συνταξιούχους οι οποίοι δεν διαμένουν καν σε κάποιο αστικό κέντρο αλλά στην περιφέρεια, προέχοντος δε με την επιβολή παραταξιακού ψηφοδελτίου στις αρχαιρεσίες, άγει στην υποχρεωτική κομματικοποίηση του Συλλόγου και προσβάλλει κατάφορα τη συλλογική του αυτονομία.
Δηλώνουμε:

– Τη συστράτευσή μας και τη συμμετοχή μας σε κοινούς αγώνες, με όλους τους Συνταξιούχους και όχι μόνον, για την ολική επαναφορά των συντάξεών μας σε επίπεδα ανάλογα των εισφορών που έχουμε καταβάλει και της μακρόχρονης και πολύπλευρης Προσφοράς μας στον Τόπο.
– Την πρόθεσή μας να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας με όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.
– Την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω οριζόντια κλιμακωτή περικοπή των συντάξεών μας.
– Τη στήριξη μας στην όποια – με κοινωνική και δημοκρατική ευαισθησία – προσπάθεια της κυβερνήσεως για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την έξοδο από την οικονομική κρίση, πάντα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας μας.

Εντολή του Σώματος το παρόν, με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής, να επιδοθεί:

1. Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο Προκόπιο.
2. Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Τσίπρα Αλέξιο.
3. Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων.
4. Στους Υπουργούς Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης και Υγείας.
5. Στην Γ.Σ.Ε.Ε.
6. Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
7. Στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
8. Στις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες & Συλλόγους
9. Στα ΜΜΕ.

Για το Προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης
του
Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου – ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΡΟΖΗΣ                                        Α. ΦΛΩΡΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η πραγματοποίηση της Γενικής μας συνέλευσης και η έκδοση του ψηφίσματος συνέπεσε σε μια σημαντική ημέρα για τον απανταχού Ελληνισμό αυτής δηλαδή της Τιμής και μνήμης της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των Ποντίων αδελφών.
Τιμούμε τα αθώα θύματα της Ποντιακής Γενοκτονίας , ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που σημάδεψε τις απαρχές του 20ου αιώνα. Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και περισυλλογής και παντοτινό μάθημα απόρριψης της μισαλλοδοξίας , του ρατσισμού και της τυφλής βίας θύματα των οποίων υπήρξαν οι Πόντιοι αδελφοί μας.