Χρήσιμες Πληροφορίες-Σύνδεσμοι

 ΕΦΚΑ τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΚΕΠΑ) 

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Τ.Κ 10431 ΑΘΗΝΑ

τηλ.210 8110002- 210 8110022 – 210 8110007

FAX. 210-8110071

ΕΦΚΑ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ  (ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ) 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ  54  Τ.Κ  10682  ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210 8808700 – 210 8833508 – 210 8808733  

FAX.   210-  8808902

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.tayteko.gr mikroparoxes@tayteko.gr