ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19/10/2020

Αρ.Πρωτ.:     19188 / Φ14

Προς:  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου & Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ – ΟΤΕ

Συνάδελφοι,                                                                 

Στη 1624 της 15/10/2020 Συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου μας, συζήτησε όλα τα κρίσιμα και σοβαρά θέματα της περιόδου που απασχολούν τους συναδέλφους μέλη μας και αποφάσισε τα εξής:

  1. Ενέκρινε τα οικονομικά και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
  2. Ενέκρινε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Εκτελεστικής  Επιτροπής για όλα τα Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα,

όπως:

  • Προβλήματα και λάθη από τον επανυπολογισμό του Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου), για τα οποία αποφασίστηκε  η αποστολή εξωδίκου, με αναλυτική περιγραφή όλων των λαθών και αυθαιρεσιών που έχουν γίνει, σε χιλιάδες συναδέλφους μέλη μας.
  • Προβλήματα και αντισυνταγματική παρέμβαση της Κυβέρνησης, με τον Ν. 4734/20, περί αναδρομικών 11μήνου και μόνον επί των Κύριων Συντάξεων.
  • Διερεύνηση νομικών δυνατοτήτων, ακυρώσεις των διατάξεων του Ν. 4730/20, και ειδικότερα του άρθρου 30 που περιορίζει την επιστροφή των περικοπών ΜΟΝΟ επί των Κύριων Συντάξεων και όχι και επί των Επικουρικών και των Δώρων, καθώς και την απαγόρευση ουσιαστικά των δικαστικών προσφυγών, για αυτά τα δύο αιτήματα.

    3. Ενέκρινε τη νέα φόρμα αιτήσεων εγγραφών νέων μελών στο Σύλλογό μας, σύμφωνα με το Νόμο, και τις απαιτήσεις της Αρχής Προσωπικών      Δεδομένων. Σας αποστέλλεται η νέα αίτηση εγγραφής μελών, εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

    4. Η Ε. Επιτροπή με ομόφωνη απόφαση της, θα προτείνει στο Δ. Συμβούλιο την  ΑΝΑΒΟΛΗ της προγραμματισμένης για 4 & 5/11/20  Σύγκληση της  Γ.Α.Σ., λόγω των σοβαρών επιδημιολογικών συνθηκών του κορονοϊού  που επικρατούν στη χώρα μας, και των αποφάσεων της Πολιτείας.  Αναβολή και για όλες τις Συλλογικές και μαζικές διαδικασίες και συναθροίσεις των Συνελεύσεων Αττικής και Περιφέρειας, αλλά και των Συγκεντρώσεων  των μελών μας, όπως εξάλλου έχουν αποφασίσει σχεδόν όλα τα Περιφερειακά Τμήματα,  με Συνεδριάσεις των Συλλογικών τους Οργάνων. 

Αποφασίστηκε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια περιφοράς του θέματος την ΤΡΙΤΗ 20/10/20 , με μοναδικό θέμα, την συζήτηση και την έγκριση ΑΝΑΒΟΛΗΣ της ΓΑΣ , για έκτακτο και σπουδαίο λόγο της πανδημίας του κορονοïού.

Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ μας αλλά και η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  αποτελούν το ΥΨΙΣΤΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ μας.