ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11μηνου στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ AΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την από 12/10/20 κοινή Υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι καταβολής των αναδρομικών -παράνομων μνημονιακών περικοπών- του 11μηνου, στις κύριες συντάξεις των αποθανόντων συναδέλφων για τους κληρονόμους.

1) Για αποβιώσαντες μετά την 12/5/2016 , καταβάλλεται όλο το ποσό
των αναδρομικών των 11 μηνών .
 
2) Για αποβιώσαντες πριν την 12/5/2016 , αλλά μετά την 11/6/2015
 καταβάλλεται το ανάλογο ποσό των μηνών, πριν το θάνατο.
 
3) Δυστυχώς για αποβιώσαντες, πριν την 11/6/2015 ,δεν καταβάλλεται
κανένα ποσό αναδρομικών .
 
4) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ,θα ανοίξει ηλεκτρονική 
πλατφόρμα στον eΕΦΚΑ ,στην οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά
η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τούς δικαιούχους
κληρονόμους της/του αποβιώσαντος .
 
5) Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν υφίσταται
διαθήκη, να συνυποβάλλουν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση,  πιστοποιητικό
εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση μη αποποίησης  κληρονομιάς.
 
6) Σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να δοθούν περισσότερες οδηγίες όταν αναρτηθεί
η σχετική σελίδα του e-ΕΦΚΑ.
 
Παρακολουθούμε το θέμα  και παρεμβαίνουμε καθημερινά ,ώστε
να διασφαλισθεί ότι τα ελάχιστα αυτά ποσά να επιστραφούν σωστά!!