ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Οι Συντάξεις (κύριες και επικουρικές) Νοεμβρίου, θα καταβληθούν βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΜΚΑ ως εξής:

  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ όσων το τελευταίο ψηφίο είναι  1, 3, 5, 7, 9
  2. ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ όσων το τελευταίο ψηφίο είναι  0, 2, 4, 6, 8

Μαζί με τις συντάξεις θα καταβληθούν (όσα απέμειναν από τη δραματική συμπίεση της απόφασης του ΣτΕ, και της Κυβέρνησης) και τα αναδρομικά – μνημονιακές περικοπές για το 11μηνο (Ιούνιος ’15 έως Μάϊος ’16) και μόνο ότι αναλογεί στις ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Επίσης με τις Συντάξεις Νοεμβρίου θα γίνει η αναπροσαρμογή από 50% σε 70% των Συντάξεων Χηρείας (που είχαν εκδοθεί από 1/1/19 – 30/04/19). Τα αναδρομικά αυτών των συντάξεων χηρείας θα καταβληθούν από σήμερα και ( αφορούν το διάστημα απο 17/5/19 έως 30/10/20)