Λογαριασμός Νεότητας

Λογαριασμός Νεότητας – Διαγραφή Προκαταβολής Φόρου

Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι από σήμερα 26-9-2016, ημέρα Δευτέρα έχει ανοίξει ο Κωδικός στο σύστημα taxis για την διαγραφή της προκαταβολής του Λογ.Νεότητας σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου 4172. Όσα παιδιά συναδέλφων έχουν υποβάλλει αίτηση στην εφορία της περιοχής που ανήκουν ή που θα υποβάλλουν αίτηση, να απευθυνθούν στην εφορία τους – εκείνα ή οι λογιστές τους – για να γίνει ο συμψηφισμός και η έκδοση του νέου ποσού πληρωμής του φόρου μετά την αφαίρεση της προκαταβολής. Για όσους αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συλλόγου. Σας πληροφορούμε επιπλέον ότι έχει εκδοθεί ειδική εγκύκλιος* το καλοκαίρι για την προκαταβολή του Λογ.Νεότητας  από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του  Υπουργείου Οικονομικών και είναι στη διάθεση του κάθε συναδέλφου αν αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφορία του.

(*) Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.